top of page

Plåtslagare

Byggnadsplåtslageri, eller plåtslageri som det ofta förkortas, är ett hantverk som har väldigt långa anor och har varit minst lika viktigt under industrialiseringen som det faktiskt är nu i modern tid. Som yrkesmässiga byggnadsplåtslagare har vi stor och omfattande erfarenhet av alla sorters plåtrelaterat arbete på byggnader, vilket även omfattar tillhörande för- och efterarbete i plåtverkstad eller på plats. Med lång erfarenhet inom branschen har vi stor vana att hantera alla konstruktionsrelaterade uppgifter, oavsett om det handlar om arbete på tak, fasader, fönster, hantering av tätskikt eller försegling av befintliga lösningar. Seriöst och tillförlitligt arbete med plåt är något som vi fäster största möjliga vikt på.

 

Erfarenhet och respekt

Våra specialister har såväl gedigen teoretisk som praktisk erfarenhet. Med många år av framgångsrika projekt bakom sig har de utvecklat en fingertoppskänsla för arbete och en unikt stor lyhördhet gentemot kunden. Att arbeta i nära samråd med kunderna gör att slutresultatet blir så bra som möjligt. De utvärderar alla kommande och planerade arbeten på en individuell basis och gör nödvändiga beräkningar på plats. Genom att anpassa vårt arbete utifrån varje situations unika förutsättningar kan vi effektivisera arbetet i största möjliga utsträckning. Det leder till kostnads- och tidsmässiga besparingar som gynnar alla inblandade.

 

Att alltid tillämpa noggrann planering säkerställer att det utförda jobbet blir både systematiskt och tillräckligt anpassningsbart när det kommer individuella önskemål. Att kunderna kan följa vårt arbete steg för steg är en trygghet för såväl oss själva som våra kunder, eftersom det främjar transparens och samförstånd. Med hjälp av ett strategiskt tillvägagångssätt uppnår vi även en särskilt hög kostnadseffektivitet utan att någonsin behöva kompromissa med kvalitet eller säkerhet. Vår förmåga att vara effektiva under alla omständigheter har lett till många långvariga affärsförhållanden mellan oss och våra kunder. För oss är en återkommande kund det bästa tecknet på ett väl utfört arbete.

 

Varje kund är lika viktig

Genom att prioritera alla våra kunder har vi en konsekvent hög kundnöjdhet. Vi har arbetat med ett stort och varierat antal företag, organisationer, entreprenörer, fastighetsutvecklare och arkitekter i både den privata och den allmänna sektorn. Detta har gett oss stor respekt för olika aktörers förväntningar och vikten av att vara flexibel i vårt arbete. Därför ser vi alltid till att spendera lite extra tid på att förstå våra kunders behov och särskilda förutsättningar.

 

Arbetet är inte slutfört förrän kunden är nöjd

Vi har valt att sätta kunden i första rummet genom att ta ansvar under hela processen. Då vi alltid följer Boverkets byggregler, eller svensk byggnorm, kan vi garantera er ett ansvarsfullt resultat. Med hjälp av efterkontroll och återkoppling säkerställer vi att allt arbete är riktigt utfört. Med skräddarsydda och nyckelfärdiga lösning ser vi till att allting blir rätt, från utveckling och produktion till installation och underhåll. Vi tar stolthet i det vi gör och det är även detta som har gett oss ett positivt rykte som vi gärna lever upp till.

bottom of page