top of page

Torna Bygg Asbestsanering

Torna Bygg har en bred erfarenhet av asbest och utför saneringsprojekt av varierande komplexitet från Stockholm och söder ut. Vi arbetar bara med certifierad personal som har stor erfarenhet vid att hantera asbest. Torna Bygg har givetvis tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra sanering av asbest och följer de lagar och föreskrifter som gäller.

 

Ska du sanera eller ta prov?

 

Torna Bygg Hjälper gärna till.

Ska du påbörja ett större ombyggnads- eller rivningsarbete i en äldre byggnad kan det bli aktuellt med asbestsanering. Vi arbetar med både stora koncernbolag och mindre familjeföretag och/eller bostadsföreningar och kommuner för att bekämpa asbest på ett miljöeffektivt sätt. Vår prioritet är att skapa en säker och hälsosam omgivning för alla som vistas i byggnaden. Våra metoder varierar beroende på typen av asbest och var saneringsarbetet ska utföras, men vi arbetar alltid med moderna tekniska resurser som kan garantera dig och dina anställda en hög säkerhetsnivå.

Misstänker du att din byggnad har asbest?

Vi genomför asbestsanering på alla nivåer, inklusive inkapsling av asbest, i hela Skåneregionen. Våra rutiner och breda kompetens inom området gör oss till ett av marknadens ledande leverantörer av asbestsanering.

Välkommen att kontakta Torna Bygg för mer information om asbestsanering. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda en skräddarsydd helhetslösning för just dina saneringsbehov. Hos oss hittar du en trygg arbetspartner!

Vad är asbest?

Redan på det tidiga 50-talet började man använda asbest som konstruktionsmaterial. Asbest är ett slitstarkt och eldsäkert ämne som står emot värme, kyla och kemikalier. Tyvärr är asbest skadligt för hälsan om det hanteras fel eller oförsiktigt.

Till en början viste man inte att asbest var hälsovådligt, vilket ledde till att det användes väldigt flitigt in på 60- och 70-talet. Det var först 1982 som asbest totalförbjöds i Sverige. Asbest används inte längre men det finns fortfarande kvar i äldre byggnader och kan bli ett problem i samband med rivning och renoveringsarbete.

Var finns asbest?

Asbest går att hitta nästan överallt i äldre byggnader, i allt från matt lim, till isolering och fog tackmaterial. Vanliga ställen där man kan hitta spår av asbest är i ventilationsanläggningar, fönsterbänkar, tak med eternitplattor, som värmeisolering i pannor och rör, samt i elkablar och bakom elskåp. Om fastigheten är byggd före 1980 är det stor risk att det finns asbest i delar av byggnadsmaterialet.


Risker med asbest

Asbest är ett naturligt ämne som finns i berggrunden och är helt ofarligt så länge det inte rörs. Hälsofaran uppstår när det bryts sönder, till exempel vid borrning, sågning, rivning, tryckluftsblåsning, målarskrapning, rengöring, stålborstning eller liknande reparationsarbeten som kan frigöra asbestfibrerna så att de sprids i luften. Asbestfibrer är extremt hälsovådliga vid inandning och kan på sikt ge upphov till cancer och andra livshotande lungsjukdomar. Den vanligaste formen av asbestos är meoteliom, en cancersjukdom som dödar över 100 hundra människor om året, bara i Sverige.

bottom of page