top of page

Totalentreprenad

När ett lite mer omfattande arbete behöver utföras så är totalentreprenad ett väldigt tryggt alternativ. Vad detta innebär är att vi är med hela vägen från planering till slutförande. Då vi alltid strävar efter att leverera ett slutresultat med så hög kvalité och att våra kunder blir 100% nöjda är vi ett genomgående pålitligt val. Vårt arbetssätt och vision har gett oss många återkommande kunder, vilket vi naturligtvis är stolta över!

Våra erfarna medarbetare sätter rätt kurs för arbetet

Genom att noggrant gå igenom och projektera varje uppdrag kan vi vara tydliga mot våra kunder så att de redan i ett tidigt stadium ska få en så rättvis bild av projektets budget, tidsåtgång och eventuella risker. Vi har även nära och fortlöpande samarbeten med ett flertal underleverantörer så som, elektriker, VVS-montör, ventilationsmontörer, arkitekter och konstruktörer. Vi levererar självklart alltid ett fackmannamässigt och långsiktigt hållbart resultat.

 

Våra betrodda helhetslösningar är en viktig del av vår kärnverksamhet, och vi värdesätter våra medarbetare och kunder högt. Detta är något vi är väldigt stolta över och som vi hoppas att även ni kommer att uppskatta.

bottom of page